Organisation‎ > ‎

IGP

Internationale Gebrauchshunde Prüfung 

IGP är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns olika provformer som består av kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete. som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare , Skyddsdelen har  SBK reglerat så att bara SBK`s bruksraser tillåts tävla.

IGP-prov - den största provformen är ett bruksprov, som består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPG-prov är detsamma över hela världen.

För att starta på ett internationellt prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en miljödel.

BSL (brukshundprov spår lydnad)  , består av samma spår och lydnad som iIPG.

FH 1 och FH 2 - är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IPO-FH - är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Inom provformerna i IPGär det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Träna IGP

En viktig egenskap i IPG är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IPO-FH kan hunden ha lugnare tempo,men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet. 
 
                                              Vi träffas och tränar tillsammans onsdagar på IPO-planen kl 18.00. Lydnad skott och skydd.Är du intresserad så tveka inte att höra av dig.
Kontakt Camilla  ipo@ubhk.se
                                                                                            
Facebook hittar du oss under namnet             
IPO på UBHK


Underordnade sidor (3): [Namnlös] Bilder Minnesanteckningar
Ċ
bilder bilder,
21 aug. 2017 14:56