Organisation‎ > ‎

IPO/BSL/FH

                                                    

 BH, IPO, BSL 


IPO är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns olika provformer som består av kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete. som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare 

IPO-prov - den största provformen är ett bruksprov, som består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett internationellt prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en miljödel.

BSL (brukshundprov spår lydnad)  , består av samma spår och lydnad som i IPO.

FH 1 och FH 2 - är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IPO-FH - är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Inom provformerna i IPO är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Träna IPO

En viktig egenskap i IPO är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IPO-FH kan hunden ha lugnare tempo,men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet. 
 
                                              
Obs !! Vill du anmäla till tävlingar måste du ha ett konto på SBK-tävling för att kunna anmäla till prov.  http://sbktavling.se
UBHK plusgiro 164152-1  
                                                                                            
Facebook hittar du oss under namnet             
IPO på UBHK

Underordnade sidor (3): [Namnlös] Bilder Minnesanteckningar
Ċ
bilder bilder,
21 aug. 2017 14:56