Organisation‎ > ‎Draghund‎ > ‎

Tävlingslicenser

Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2016-01-01 – 2017-06-30 är 250 kr. Licensperioden ska anpassas till Draghundsportens säsong och för att göra detta så smidigt som möjligt, så gäller licensen alltså denna gång under 1 ½ år.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2015 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2016
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2015 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2016.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den klubb man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, tidtagningssystem, etc.  I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Undantagna från licenskravet är de medlemmar i Svenska Brukshundklubben, som tävlar enbart på SBK-arrangemang.

Praktiskt

De medlemmar som vill ha licens anmäler och betalar detta till Umeå BHK. Skriv namn, adress telnr, mailadress och personnr och maila dessa uppgifter till kassör@ubhk.se, Ämne Tävlingslicens.
Betala samtidigt 250 kr till Umeå BHK Bg 5103 - 6119, skriv namn och att det gäller tävlingslicens i meddelanderutan.

Föreningar anslutna till SDSF, rapporterar in de medlemmar, som vill ha licens, på föreningens Idrott Onlinesida.

Klubbsidan på draghundsport.se kan användas för att söka fram kontaktperson för resp. klubb/förening.

Ska man tävla utomlands, så tar man kontakt med sdsf@draghundsport.se så får man ett bevis hemskickat på att man har licens i SDSF

Comments