Organisation‎ > ‎Agility‎ > ‎

Agilitykurser

Kursanmälan: 
När instruktören planerat sin kurs läggs en länk till ett anmälningsformulär ut under AKTUELLT på vår startsida och ett meddelande om detta skickas ut via vårt nyhetsbrev.
 
Vi har inget kösystem, först till kvarn gäller. När kurserna är fulltecknade tas anmälningsformuläret bort från hemsidan. Så länge formuläret finns kvar finns chans att  komma med på kurs.
 
Vid frågor, önskemål eller andra synpunkter gällande agilitykursverksamheten skicka ett mejl till:
 
Variationer i upplägg kan förekomma på presenterade kurser.


GRUNDKURS
Förkunskapskrav: Hunden ska ha god grundlydnad och kunna vara lös bland andra hundar utan att springa iväg för att hälsa.  Hunden ska vara frisk och minst 12 månader gammal vid kursstart. 
 
Kursinformation
6 kurstillfällen (18 studietimmar)

Kurslitteratur: Nybörjarhundens agilitybok - mot klass 1, skriven av Anita Axelsson (ingår i kursavgiften).
Löptikar tillåts på kursen

Kursinnehåll: Deltagarna kommer att få information om vad agility är och hur det fungerar.  Fokus ligger på att ge föraren redskap för hur man kan träna hunden att med glädje söka och utföra alla hindertyper utom kontaktfältshinder. Vi kommer att jobba med ett hinder i taget och prova på några korta enklare kombinationer av hinder. Deltagarna får insikt i vikten av konditionsträning, uppvärmning och nedvarvning hos hund. Dessutom kommer det att diskuteras kring stress och hur man handskas med det.FORTSÄTTNINGSKURS STEG 1

Förkunskapskrav:
Samma grundläggande krav som till grundkursen. Hund och förare ska ha gått en grundkurs i agility eller ha motsvarande kunskap, dvs att hunden med hjälp av föraren ska kunna utföra alla hindertyper utom kontaktfältshinder. Föraren ska veta vad agility är samt ha kunskap om stress, konditionsträning och uppvärmning hos hund.
 
Kursinformation
6 kurstillfällen (18 studietimmar)

Kurslitteratur: Nybörjarhundens agilitybok - mot klass 1, skriven av Anita Axelsson (ingår inte i kursavgiften). 
 
Löptikar tillåts på kursen

Kursinnehåll: Denna kurs vänder sig till de som vill fortsätta med agility. Föraren kommer att få kunskap om hur man kan lära hunden att utföra kontaktfältshinder. I kursen arbetar vi med att  befästa hindren och föraren får redskap för hur man kan jobba vidare med "problem"-hinder. Hunden får träna på längre kombinationer. Under kursen tas grundläggande handling upp och vi tränar på t.ex, bakombyten, framförbyten och blindbyten.

FORTSÄTTNINGSKURS STEG 2

Förkunskapskrav:
Samma grundläggande krav som till grundkurs och forts.kurs steg 1. Hund och förare ska ha gått fortsättningskurs steg 1 eller ha motsvarande kunskap, dvs att hunden ska kunna utföra alla hinder med säkerhet samt klara kombinationer av hinder. Föraren ska ha kunskap om agility, handling, stress samt  konditionsträning och uppvärmning hos hund.

Kursinformation: 6 kurstillfällen (18 studietimmar)

Kurslitteratur: Agilityregler (ingår inte i kursavgiften)

Löptikar tillåts på kursen

Kursinnehåll: Denna kurs vänder sig till dig som vill fortsätta att utveckla dig och din hund inom agility. Vi arbetar med mer avancerad handling och tränar på längre och svårare kombinationer samt även banor. Under kursen får deltagarna information om hur det fungerar på tävling.
  


TEMAKURS AGILITY

Förkunskapskrav: Bestäms utifrån vilket som är temat

Kursinformation:
Olika former av upplägg, antal studietimmar och inriktning.
(Beskrivs in inbjudan till kursen)
  
Kursavgift:  beror på kursupplägg och antal studietimmar. Betald medlemsavgift krävs. 

Kursinnehål
l: Instruktören bestämmer temat, t.ex. tävling, handling, starter, staket, hoppteknik, blindbyten, kontaktfält eller slalom. Aktuellt tema annonseras i inbjudan.PRIVATLEKTION I AGILITY
 
Förkunskapskrav:
Ekipaget ska vara grundtränade i agility
 
Kursinformation
Boka en instruktör för privat träning. 
Kursavgift: 150 kr/30 min träning + betald medlemsavgift
 
Kursinnehåll:
Instruktören hjälper dig med de saker som du vill ha hjälp med. Det kan handla om hanlding, olika typer av byten, hindersäkerthet mm. Innan träningstillfället har du och instruktören kontakt så att du kan framföra vad du önskar få hjälp med. Instruktören lägger sedan upp träningstillfället utifrån dina önskemål.