Klubben

Besöksadress Öns Norra ände
Postadress: Box 4, 901 02  Umeå
Bg 5103 - 6119

Styrelsen

Maila till hela styrelsen på styrelsen@ubhk.se  
 Ordförande Martin Feuk,      ordforande@ubhk.se 
Tel 070-228 86 22
 Vice ordförande Björn Bjuggren bjorn.bjuggren@ubhk.se
 KassörVeronica Sundqvistkassor@ubhk.se
 Sekreterare Malin Malmenström sekreterare@ubhk.se
 LedamotPeder Nimrodssonpeder.nimrodsson@ubhk.se
 SuppleantUlrika Falk-Wallberg
 Suppleant Sandra Olofssonsandra.olofsson@ubhk.se 

Revisorer

Ordinarie Helen Israelsson helen.israelsson@eitech.se 
Ordinarie  Owe Johnson Owe.Johnson@umu.se
Suppleant  Olle Rosén  
Suppleant   Ewa Vrang  

Ansvariga Verksamhetsgrupper- och kommittéer

  • Agility 
    Karin Sunnegård Grönlund,
  • Freestyle
    Jeanette Engman, 
  • Tjänstehund - Räddning 
    Vilande

 Boka eller hyra

    Kontakta:   bokastuga@ubhk.se

  • Loboohallen
    Carin Nylander-Nygren, carin.nylander@ubhk.se

Webb 

    Webmaster, webmaster@ubhk.se


Valberedning 

Olivia Steinholtz

Tanja Gyldén

Martina Wolgast