Klubben

Besöksadress Öns Norra ände
Postadress: Box 4, 901 02  Umeå
Bg 5103 - 6119
Email: info@ubhk.se

Styrelsen

Maila till hela styrelsen på styrelsen@ubhk.se  
 Ordförande Martin Feuk     ordforande@ubhk.se , tel 070-228 86 22
 Vice ordförande Björn Bjuggren bjorn.bjuggren@ubhk.se
 KassörTanja Gyldénkassor@ubhk.se
 Sekreterare Malin Malmenström sekreterare@ubhk.se
 LedamotPeder Nimrodssonpeder.nimrodsson@ubhk.se
 SuppleantUlrika Falk-Wallberg
 Suppleant Sandra Olofssonsandra.olofsson@ubhk.se 

Revisorer

Ordinarie Helen Israelsson helen.israelsson@eitech.se 
Ordinarie  Owe Johnson Owe.Johnson@umu.se
Suppleant  Olle Rosén  
Suppleant   Ewa Vrang  

Ansvariga Verksamhetsgrupper- och kommittéer

  • Tjänstehund - Räddning 
    Vilande

 Boka eller hyra

    Kontakta:   bokastuga@ubhk.se

  • Loboohallen
        Kontakt: plan-mtrl@ubhk.se 

Webb 

    Webmaster, webmaster@ubhk.se


Valberedning 

-Olivia Steinholtz

-Martina Wolgast

-Vakant